Çok kısa süren iki Anketimiz var.
Pompa Kullanıcılarının kullanmakta olduğu Pompalardan (ne Marka olursa olsun) ve Üretici Firmalarının sağladığı Servis Hizmetlerinden memnuniyet durumları ve nedenleri konusundaki anketimize katılarak Pompa Sektörünün gelişmesine katkınızı koyun.
1-Pompa Memnuniyeti
2-Satış Sonrası Hizmet Memnuniyeti
3-Web Sitemizi Değerlendirme Anketi
ANKET